top of page

Privacy Verklaring

Studio Charissa - Privacy Verklaring

Persoonsgegevens
Studio Charissa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
- Internetbrowser en apparaat type 
- Bankrekeningnummer 
- Foto’s van shoots 

Studio Charissa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Gebruik van foto’s voor portfolio, op website en social media. 
- Studio Charissa analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
- Studio Charissa volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 
- Studio Charissa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Studio Charissa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Studio Charissa verwerkt de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om haar diensten optimaal aan de opdrachtgever te kunnen leveren. Studio Charissa gebruik deze gegevens om een tevreden opdrachtgever te maken gedurende de looptijd van de overeenkomst. Studio Charissa bewaart deze gegevens 1 jaar. 

Om de bestelling te beheren zal Studio Charissa de naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 3 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaren in haar klantenbestand. Dit doet Studio Charissa uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. 

Studio Charissa maakt gebruik van een portfolio op haar website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Studio Charissa verwerkt hierin de naam en foto’s wanneer de opdrachtgever hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Studio Charissa bewaart deze foto’s onbeperkt in haar archief, totdat de opdrachtgever een verzoek doet tot verwijdering. 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt Studio Charissa de naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan Studio Charissa de betaling niet verwerken. Studio Charissa heeft deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient Studio Charissa deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen de gegevens worden verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Studio Charissa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Charissa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Studio Charissa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Studio Charissa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Charissa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar charissavannieuwkerk@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Studio Charissa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Studio Charissa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via charissavannieuwkerk@gmail.com.

 

Studio Charissa is gevestigd aan Briljant 8 in Mijdrecht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: http://www.studiocharissa.com Briljant 8 - Mijdrecht +31618262041

Gegevensbescherming van Charissa van Nieuwkerk  is te bereiken via charissavannieuwkerk@gmail.com
 

bottom of page